Cauza T-783/14: Hotărârea Tribunalului din 16 februarie 2017 – SolarWorld/Comisia [„Dumping — Subvenții — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din China — Aprobare a unei reduceri a prețului minim de import în temeiul unui angajament acceptat în legătură cu proceduri antidumping și antisubvenție — Industria Uniunii — Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009”]