Neuvoston päätös (EU) 2020/2024 annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)