Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8168 – Steinhoff International/Poundland) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)