Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8168 – Steinhoff International/Poundland) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)