Odluka Vijeća (EU) 2016/1764 od 29. rujna 2016. o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora EU-ICAO o odluci o donošenju priloga o upravljanju zračnim prometom Memorandumu o suradnji između Europske unije i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva koji stvara okvir za pojačanu suradnju