Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1232 av den 11 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 vad gäller unionstullkvoter för fårkött och getkött med ursprung i Norge och Nya Zeeland