Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1232 van de Commissie van 11 september 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1354/2011 wat betreft jaarlijkse uniale tariefcontingenten voor schapen- en geitenvlees van oorsprong uit Noorwegen en Nieuw-Zeeland