Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1232 tal-11 ta' Settembru 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1354/2011 fir-rigward tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni għal-laħam tan-nagħaġ u għal-laħam tal-mogħoż li ġejjin min-Norveġja u minn New Zealand