2018 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1232, kuriuo dėl Norvegijos ir Naujosios Zelandijos kilmės avienai ir ožkienai taikomų Sąjungos tarifinių kvotų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1354/2011