Skriftlig fråga P-0078/09 från Pedro Guerreiro (GUE/NGL) till kommissionen. Skyddandet av produktionen och sysselsättningen i fajansfabriken Faianças Bordalo Pinheiro (Portugal)