Zadeva C-28/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. aprila 2015 – Evropska komisija/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Mešani mednarodni sporazumi — Sklep o odobritvi podpisa in začasni uporabi teh sporazumov — Sklep Sveta in predstavnikov držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta — Avtonomija pravnega reda Unije — Sodelovanje držav članic v postopku in pri sprejemanju sklepa iz člena 218 PDEU — Načini glasovanja v okviru Sveta)