Skriftlig fråga E-0370/08 från Ashley Mote (NI) till kommissionen. Böter till företag