Skriftlig fråga E-6289/07 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Fortsatt av separat och avvikande undervisning av barn tillhörande romernas folkgrupp i Slovenien som gör att integration och lika möjligheter försvåras