Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (Text av betydelse för EES)