Nariadenie Rady (EÚ) č. 7/2010 z  22. decembra 2009 , ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (ES) č. 2505/96$