Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4837 — Wallenius/Antelo/GAL/CAT) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE