Skriftlig fråga P-6682/08 från Saïd El Khadraoui (PSE) till kommissionen. Insyn i biljettpriserna inom luftfarten