Odluka Komisije (EU) 2020/1237 оd 25. kolovoza 2020. kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava produljenje određenih rokova iz članaka 3. i 11. Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 5757) (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)