Rättelse till rådets rekommendation av den 15 juni 2020 med en bedömning av de deltagande medlemsstaternas framsteg när det gäller att fullgöra åtaganden som gjorts inom ramen för permanent strukturerat samarbete (Pesco) (Europeiska unionens officiella tidning C 204 av den 18 juni 2020) 2020/C 208/09