Popravek Priporočila Sveta z dne 15. junija 2020 o oceni napredka vključenih držav članic pri izpolnjevanju obveznosti, prevzetih v okviru stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) (Uradni list Evropske unije C 204 z dne 18. junija 2020) 2020/C 208/09