Korigendum k odporúčaniu Rady z 15. júna 2020, ktorým sa hodnotí pokrok zúčastnených členských štátov pri plnení záväzkov prijatých v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) (Úradný vestník Európskej únie C 204 z 18. júna 2020) 2020/C 208/09