Rectificare la Recomandarea Consiliului din 15 iunie 2020 de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 204 din 18 iunie 2020) 2020/C 208/09