Rectificatie van de aanbeveling van de Raad van 15 juni 2020 ter evaluatie van de voortgang die door de deelnemende lidstaten is gemaakt bij het nakomen van de verbintenissen aangegaan in het kader van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) (Publicatieblad van de Europese Unie C 204 van 18 juni 2020) 2020/C 208/09