Oikaisu neuvoston suositukseen, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2020, osallistuvien jäsenvaltioiden edistymisen arvioimisesta pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) puitteissa tehtyjen sitoumusten noudattamisessa (Euroopan unionin virallinen lehti C 204, 18. kesäkuuta 2020) 2020/C 208/09