Mnenje Komisije z dne 25. novembra 2015 o spremenjenem načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih ob izvajanju načrta za sanacijo lokacije Dounreay (Dounreay Site Restoration Plan) v pokrajini Caithness na Škotskem v Združenem kraljestvu