Opinia Komisji z dnia 25 listopada 2015 r. dotycząca zmodyfikowanego planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z realizacją planu rewaloryzacji obszaru ośrodka badań jądrowych w Dounreay w Caithness, Szkocja (Zjednoczone Królestwo)