Komission lausunto, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, Caithnessissä Skotlannissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta Dounreayn ydinlaitosalueen kunnostussuunnitelman toteuttamisen yhteydessä syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista koskevasta muutetusta suunnitelmasta