Γνώμη της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το τροποποιημένο σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από το σχέδιο αποκατάστασης της μονάδας Dounreay του Caithness της Σκωτίας (Ηνωμένο Βασίλειο)