Udtalelse fra Kommissionen af 25. november 2015 om den ændrede plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra genoprettelsesplanen for Dounreay-anlægget i Caithness, Skotland, Det Forenede Kongerige