Skriftlig fråga E-5337/08 från Georgios Papastamkos (PPE-DE) till kommissionen. System med auktion på utsläpp av koldioxid