Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1154 av den 14 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker