PROPCELEX Mål C-299/12: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 18 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud — Republiken Tjeckien) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s. mot Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Konsumentskydd — Förordning (EG) nr 1924/2006 — Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel — Artikel 2.2 led 6 — Begreppet påstående om minskad sjukdomsrisk — Artikel 28.2 — Produkter med varumärken eller märkesnamn — Övergångsåtgärder)