Skriftlig fråga E-0047/08 från Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) till kommissionen. Hera 2007