Inbjudan att lämna förslag 2009 – programmet Ett Europa för medborgarna (2007–2013) – Genomförande av programinsatserna: Aktiva medborgare för Europa, Aktivt civilt samhälle i Europa och Aktivt europeiskt ihågkommande