RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU de evaluare a progreselor raportate de Italia către Comisie și Consiliu cu privire la recuperarea sumei datorate de producătorii de lapte ca taxă suplimentară pentru anii de comercializare 1995/1996 – 2001/2002 (în conformitate cu articolul 3 din Decizia 2003/530/CE a Consiliului)