ZPRÁVA KOMISE RADĚ o vyhodnocení pokroku při výběru doplňkové dávky splatné producenty mléka za období 1995/96 až 2001/02, o kterém Komisi a Radu informovala Itálie (podle článku 3 rozhodnutí Rady 2003/530/ES)