Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 7 april 2016.