Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 16 oktober 2008 Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 16 oktober 2008.#Donal Gordon mot Europeiska kommissionen.#Mål C-198/07 P.