Skriftlig fråga E-3832/07 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. EU-bestämmelser för idrott