Rådets förordning (EG) nr 1248/2007 av den 22 oktober 2007 om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin