Skriftlig fråga E-1662/07 från Herbert Bösch (PSE) till kommissionen. Underlåtenhet att införliva rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare