Kommissionens förordning (EG) nr 981/2007 av den 21 augusti 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1489/2006 om fastställande av de räntesatser som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring av lager för räkenskapsåret 2007 för EGFJ