Kommissionens förordning (EG) nr 107/2007 av den 5 februari 2007 om fastställande av i vilken utsträckning det är möjligt att bevilja de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in inom ramen för den tullkvot som genom förordning (EG) nr 2172/2005 öppnades för 2007 för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz