Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2016/3)