Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/788/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2019/2109EUT L 318, 10.12.2019, s. 134. och rådets förordning (EG) nr 1183/2005, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2101/2019EUT L 318, 10.12.2019, s. 1. om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo2019/C 414/05