Skriftlig fråga E-3560/07 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Handel med arter som anges i bilaga II i CITES-konventionen - Demokratiska republiken Kongo