Skriftlig fråga E-3787/07 från Sophia in 't Veld (ALDE), John Bowis (PPE-DE), Michael Cashman (PSE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Lissy Gröner (PSE) och Luis Yañez-Barnuevo García (PSE) till rådet. Ensidig förklaring från Polen