Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 304/2019 van 13 december 2019 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2020/322]