Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 304/2019 от 13 декември 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2020/322]