Mål T-22/20: Talan väckt den 13 januari 2020 – IB mot EUIPO